ปั๊มดูดน้ำมัน

 • ปั๊มดูดน้ำมัน
  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56 เป็นปั๊มสูบจ่ายน้ำมันที่มีอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการสูบจ่ายน้ำมันหรือมีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56 สามารถประกอบเข้ากับมิเตอร์วัดน้ำมัน เพื่อดูจำนวนลิตรของน้ำมันที่จ่ายไป

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56 สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาดต่างๆ และนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : Panther 56
  Voltage Singlephase motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 350
  Amp.max : 3
  rpm : 2900
  Inlet Outlet : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 56L/min gpm:15
  Bypass valve : YES
  Inlet filter : YES
 • ปั๊มดูดน้ำมัน
  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72 เป็นปั๊มสูบจ่ายน้ำมันที่มีอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการสูบจ่ายน้ำมันหรือมีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72 สามารถประกอบเข้ากับมิเตอร์วัดน้ำมัน เพื่อดูจำนวนลิตรของน้ำมันที่จ่ายไป

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72 สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาดต่างๆ และนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : Panther 72
  Voltage Singlephase motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 350
  Amp.max : 3
  rpm : 2900
  Inlet Outlet : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 70L/min gpm:15
  Bypass valve : YES
  Inlet filter : YES
Visitors: 103,951