มิเตอร์วัดน้ำและวัดน้ำมัน

มิเตอร์วัดน้ำมัน PIUSI จากประเทศอิตาลี

     ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้งานด้านวัดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน ซึ่งสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการใช้งานในด้านต่างๆ มีทั้งระบบดิจิตอลและระบบแมคคานิค พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ประกอบการมีไว้ใช้เองในกิจการ ใช้งานง่าย ประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายประเภทต่างๆ ได้  

 

 • มิเตอร์วัดน้ำ K24

  มิเตอร์ K24 สำหรับ Adblue® ยูเรเนียม K24 สามารถติดตั้งได้ในสายหรือปลายท่อส่งมอบ มีหน้าจอขนาดกะทัดรัดที่สามารถอ่านได้ง่าย สามารถใช้มิเตอร์ได้โดยตรงที่หัวฉีด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ 2 ก้อน จอแสดงผลสามารถหมุนได้ใน 4 ตำแหน่ง
  จอแสดงผล LCD: มีจำนวน 5 หลักจาก 0.1 ถึง 99999 รวม 6 หลักตั้งแต่ 1 ถึง 999999 รวมทั้งหมดที่สามารถกำหนดได้ บ่งชี้อัตราการไหล

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  - Fluids type : UREA
  - Flow-rate : 5-100 l/min (1.3-26.4 gpm)
  - Pressure : 10 bar,145psi
  - Accuracy : +/- 1%
 • มิเตอร์วัดน้ำมัน K700
  มิเตอร์วัดน้ำมัน K700

  มิเตอร์วัดน้ำมัน K700 เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิด Oval Gear แบบแมคคานิค ใช้สำหรับวัดน้ำมันดีเซล ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมานการใช้น้ำมันในแต่ละครั้ง มิเตอร์วัดน้ำมัน K700 แสดงผลการเติมน้ำมันได้สูงสุด 9,999 ลิตร และแสดงเลขลิตรรวมสูงสุด 7 หลัก

  มิเตอร์วัดน้ำมัน K700 สามารถประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายน้ำมันได้ ท่อขนาด 1.5 นิ้ว

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Fluids type : diesel
  Flow-rate : 20-220 L/min gpm:5-53
  Pressure : 10bar,142psi
  Battery kit included No.2 2x1.5V : YES
  Inlet Outlet BSP : 1"1/2
  Inlet filter : YES
  Accuracy : +/- 1%
 • มิเตอร์วัดน้ำมัน K33
  มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค

  มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิด Nutating Disk แบบแมคคานิค ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการใช้น้ำมัน แสดงผลได้สูงสุด 999 ลิตร

  มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค สามารถประกอบติดตั้งเข้ากับปั๊มสูบจ่ายน้ำมันได้ ขนาดท่อ 1 นิ้ว

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Description : Meter K33 Ver.A
  Flow direction : ←
  Flow -rate : 20-120 L/min gpm:5-32
  Pressure : 10bar,142psi
  Inlet Outlet BSP : 1"
  Fluids type : Diesel
  Accuracy : +/- 1%
 • มิเตอร์วัดน้ำมัน K900
  มิเตอร์วัดน้ำมัน K900

  มิเตอร์วัดน้ำมัน K900 เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิด Oval Gear แบบดิจิตอล เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันดีเซล ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการจ่ายน้ำมัน

  มิเตอร์วัดน้ำมัน K900 สามารถประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน ขนาดท่อ 3 นิ้ว

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Fluids type : diesel
  Flow-rate : 50-500 L/min gpm:13.2-13.2
  Pressure : 20 bar,284psi
  Battery kit included No.2 2x1.5V : YES
  Inlet Outlet BSP : 3"
  Flange : YES
  Inlet filter : YES
  Accuracy : +/- 0.5%
 • มิเตอร์วัดน้ำมันเบนซิน K33 ATEX

  มิเตอร์วัดน้ำมันเบนซิน K33 ATEX ใช้วัดได้ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน แสดงผลได้สูงสุด 999 ลิตร รวม 6 หลัก และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก EXPLOSION PROOF ป้องกันความเสี่ยงต่อการระเบิดสูง

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  - Description : K33-ATEX Ver.A
  - Flow direction : ←
  - Flow -rate : 20-120 L/min gpm:5-32
  - Pressure : 3.5 bar , 50 psi
  - Inlet Outlet BSP : 1"
  - Fluids type : Gasoline , Diesel
  - Accuracy : +/- 1%
Visitors: 106,238