โปรแกรม Self Service Management 2.0

ระบบการทำงานของโปรแกรม Self Service Management 2.0 (SSM 2.0)

1. ชุดโปรแกรม SSM 2.0 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและชุดวัดระดับน้ำมัน โดยสามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN หรือ WIFI  

2. การสั่งงานตู้จ่ายน้ำมันใช้กุญแจสำหรับรถยนต์และกุญแจสำหรับพนักงานขับรถเป็นตัวสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ และพนักงานขับรถสามารถบันทึกเลขไมล์รถได้ที่หน้าตู้จ่ายน้ำมันได้เลยหรือหากมีความผิดพลาดผู้ควบคุมระบบสามารถเข้าไปแก้ไขภายหลังได้

3. สามารถควบคุมการสั่งจ่ายโดยผู้ควบคุมระบบ (Admin)  ซึ่งผู้ควบคุมระบบจะสามารถตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรมได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถสร้างฐานข้อมูลพนักงานขับรถและฐานข้อมูลรถ และสามารถตั้งค่า parameters ต่างๆ ของโปรแกรมได้ทั้งหมด

    นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งระดับการทำงานของพนักงานควบคุม เป็นผู้ควบคุมระบบ (Admin), ผู้จัดการ (Manager) และ Veiwer ซึ่งระดับความสามารถในการจัดการระบบจะต่างกัน 

4. สามารถดูระดับน้ำมันได้จากหน้าจอโปรแกรมเพื่อประโยชน์ในการจัดการเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันได้และยังมีการแจ้งเตือนหากระดับน้ำมันต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ตั้งค่าไว้ (กรณีน้ำมันใกล้หมด) แจ้งเตือนหากระดับน้ำมันสูงกว่าระดับสูงสุดที่ตั้งค่าไว้ (กรณีน้ำมันเกือบเต็มถัง)

5. สามารถกำหนดการเติมน้ำมันให้พนักงานขับรถแต่ละคนได้ว่าให้เติมเต็มหรือเติมเป็นจำนวนลิตรกี่ลิตรต่อวัน ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน แต่ถ้าให้เติมเต็มทุกคันระบบนี้จะคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองของรถยนต์ให้ด้วยว่ารถยนต์มีอัตราการสิ้นเปลืองสูงหรือต่ำกว่าปกติหรือไม่ มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนจูงใจ กรณีพนักงานขับรถสามารถประหยัดน้ำมันให้บริษัทได้ และหากพนักงานขับรถเติมน้ำมันครบจำนวนที่กำหนดให้แล้ว จะไม่สามารถเติมน้ำมันได้อีกจนกว่าจะกำหนดให้เติมใหม่

 6. สามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันจากภายนอกได้ กรณีรถยนต์ของบริษัทเดินทางระยะไกล จำเป็นต้องเติมน้ำมันจากภายนอก ซึ่งการบันทึกข้อมูลช่วยให้ทราบประวัติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 7. สามารถออกรายงานได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ อาจแยกตามความต้องการของรายงาน เช่น แยกตามพนักงานขับรถ แยกตามรถยนต์ แยกเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ อีกทั้งสามารถส่งอออกข้อมูลรายงานเป็น Excel ได้ ซึ่งหากไม่เติมเต็มถังสามารถนำข้อมูลไปคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองได้เองโดยโปรแกรม Excel

 

Visitors: 87,721