โปรแกรมจัดการระบบการใช้น้ำมัน

โปรแกรมจัดการระบบการใช้น้ำมัน 

      เป็นซอฟแวร์ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยี จากประเทศอิตาลี พัฒนามาเพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในกิจการของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีรถยนต์จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการจัดการในเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน การควบคุมการเติมน้ำมันให้รถแต่ละคัน พนักงานขับรถ เป็นต้น ซอฟแวร์จะสามารถแยกการทำงานแต่ละรูปแบบได้ชัดเจน

  • โปรแกรม Self Service desk 2018 โปรแกรมที่จะมาช่วยให้การทำงานของคุณง่ายมากขึ้น ควบคุมการใช้งานด้วยกุญแจแมคเนติก
  • Self Service Management 2.0 โปรแกรมที่ใช้งานพร้อมกับตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service MC 2.0 ที่จะมาช่วยคุณเก็บข้อมูลต่างๆ และรายผลได้อย่างแม่นยำ 
Visitors: 87,722