มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic

มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic

    ทั้งใช้กับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน เป็นมือจ่ายระบบอัตโนมัติ การทำงานของมือจ่ายจะตัดเองอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถัง

 • มือจ่ายน้ำมันดีเซล ZYQ สีน้ำเงิน
  มือจ่ายน้ำมันดีเซล

  มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic ใช้กับน้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล มือจ่ายจะตัดอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถัง

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  - Inlet : BSPF 3/4"
  - Diameter of spout : 15/16"
 • มือจ่ายน้ำมันเบนซิน สีเหลือง
  มือจ่ายน้ำมันเบนซิน(สีเหลือง)

  มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic ใช้กับน้ำมันเบนซิน มือจ่ายจะตัดอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถัง

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  - Inlet : BSPF 3/4"
  - Diameter of spout : 13/16"
  - มี 2 สี เหลืองและแดง
 • มือจ่ายน้ำมันเบนซิน สีแดง
  มือจ่ายน้ำมันเบนซิน(สีแดง)

  มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic ใช้กับน้ำมันเบนซิน มือจ่ายจะตัดอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถัง

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  - Inlet : BSPF 3/4"
  - Diameter of spout : 13/16"
  - มี 2 สี เหลืองและแดง
Visitors: 98,985