มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic

มือจ่ายน้ำมันแบบ Automatic

    ทั้งใช้กับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน เป็นมือจ่ายระบบอัตโนมัติ การทำงานของมือจ่ายจะตัดเองอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถัง

Visitors: 107,251