ตัววัดระดับน้ำมันในถัง Ocio

ตัววัดระดับน้ำมันในถัง เพื่อทราบปริมานน้ำมันในถังว่ามีปริมาตรเท่าใด ช่วยในการคำนวนการใช้น้ำมันได้อย่างแม่นยำ

  • ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล และน้ำ
  • สามารถบอกระดับความสูงของน้ำมันในถัง
  • สามารถบอกค่าระดับเป็นเปอร์เซ็นของน้ำมันในถัง
  • สามารถบอกค่าปริมาตรน้ำมันในถังเป็นจำนวนลิตร
  • สามารถกำหนดระดับปริมาณ สูงสุด-ต่ำสุด ของความจุ พร้อมสัญญาณเตือนระดับน้ำมัน
 
คุณสมบัติทางเทคนิค

Voltage AC V./Hz  230/50
Power Watt 20
Viscosity cSt up to 30
Accuracy 1%* End of scale
RS exit available
Visitors: 106,239