ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม P5.5 940

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม Piusi P5.5 940 เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ลมเป็นตัวสูบจ่ายน้ำมัน รูปทรงกะทัดรัด เสียงเงียบเวลาใช้งาน (Noise level:77 DB)  เหมาะกับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดปานกลาง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม Piusi P5.5 940 สามารถติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร พร้อมรถเข็นถังน้ำมัน เพื่อเคลื่อนทีได้สะดวกเวลาใช้งานในสถานที่ต่างๆ

คุณสมบัติทางเทคนิค

Fluids type
(ประเภทของของเหลว)
Oil
Flow -rate 
(อัตราการไหล)
15.5L/min  gpm 4.1 
Com pression ratio
(อัตราส่วนการบีบอัด)
5.5;1 
Air pressure
(ความดันอากาศ)
3-8 bar , 43.5-116 psi
Air consumpt. l/min 200-250
Suction pipe
(ท่อดูด)
dai.42 mm  , length 940 mm
Air inlet connection BSP
(ช่องต่ออากาศเข้า)
F.1/4"
Oil side connection:suction BSP
(การต่อท่อน้ำมัน การดูด ทางเข้า)
F.1"
Oil side connection:Outlet BSP
(การต่อท่อน้ำมัน ทางออก)
M.1/2"
Polyurethane seale BSP
(ซีลโพลียูรีเทน)
YES
Viscosity
(ความหนืด) 
MEDIUM HIGH
(ปานกลาง-สูง) 
 Distance
(ระยะทาง)
MEDIUM LONG
(ปานกลาง-ยาว)
 Noisy
(ระดับเสียง)
Super silent 77 dB
(เงียบสุด 77 dB)
 Weight  5,5 kg    12,1 lbs
 Packaging 1250x125x130 
Visitors: 107,251