ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น Battery kit oil

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น Battery kit oil เป็นปั๊มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ สามารถใช้งานได้แม้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง สามารถพกพาไปใช้ที่หน้าไซด์งานได้ การทำงานเงียบ ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 30 นาที 

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น Battery kit oil สามารถต่อกับมือจ่ายพร้อมมิเตอร์วัดน้ำมันได้ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น Battery kit oil ประกอบด้วย

 • ปั๊มดูดน้ำมัน Viscomat DC
 • มือจ่ายน้ำมัน Self 3000
 • สายจ่ายน้ำมันพร้อม Foot valve
 • สายคีบแบตเตอรี่


 • ปั๊มดูดน้ำมัน Viscomat DC

  อัตราการไหล 10 ลิตรต่อนาที

  ระบบไฟ 12 V.
 • มือจ่ายน้ำมัน Self 2000 ดีเซล

  มือจ่ายน้ำมันแบบ Manual มือจ่ายจะตัดเองอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถัง
 • สายจ่ายน้ำมันพร้อม Foot valve

 • สายคีบแบตเตอรี่

  สำหรับต่อพ่วงกับรถยนต์
คุณสมบัติทางเทคนิค

Fluids type Oil
Pump mod Viscomat DC
Flow - rate 10L/min  gpm:3
Voltage  DC Volt 12V
Power Watt 300
Amp.max 22
Duty cycle min 30
Nozzle type Manual
Hose Length 4 m  Dai. 3/4"
Foot filter YES
Weight 7,8 kg   17,3 lbs
Packaging 300x300x180
Visitors: 106,239