ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น

ปั๊มสำหรับดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่นระบบไฟฟ้าและระบบลม จากแบรนด์ PIUSI นำเข้าจากประเทศอิตาลี

 

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า Viscomat DC
ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า Viscomat Gear
ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า Viscomat Vane
ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า Viscoflowmat
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น iระบบลม MA130
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม MA140
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม MA180
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม P5.5
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม MP130
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม MP140
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม MP180
ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม MP190
Visitors: 109,355