ถังน้ำมัน

 • ถังน้ำมัน ขนาด 500 ลิตร
  ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 500 ลิตร

  ถังน้ำมัน 500 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 500 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.78 เมตร ยาว 1.20 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ


  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 500 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมันเข้าถัง ขนาด 3 นิ้ว พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball valve 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1"พร้อมปลั๊กอุดท่อเดรนขนาด 1" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อมฝาครอบท่อระบายอากาศ จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยไม้วัดพร้อมตีสเกลและฝาปิดทองเหลือ งขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • หูจับสำหรับยึดติดกับตัวรถ จำนวน 1 ชุด


  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ/ติดตั้งบนรถโมบาย/เคลื่อนที่
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน


 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร
  ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 1,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 1,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.97 เมตร ยาว 1.50 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 1,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมันเข้าถัง ขนาด 3 นิ้ว พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมันขนาด 1.5" พร้อม Ball valve จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมันขนาด 1"พร้อมปลั๊กอุกท่อเดรนขนาด 1" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อมฝาครอบท่อระบายอากาศ จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยไม้วัดพร้อมตีสเกลและฝาปิดทองเหลืองขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • หูจับสำหรับยึดติดกับตัวรถ จำนวน 1 ชุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ/ติดตั้งบนรถโมบาย/เคลื่อนที่
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน
 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 2,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 2,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.05 เมตร ยาว 2.40 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 2,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมันเข้าถัง ขนาด 3 นิ้ว พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมันขนาด 1.5" พร้อม Ball valve จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมันขนาด 1" พร้อมปลั๊กอุกท่อเดรนขนาด 1" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อมฝาครอบท่อระบายอากาศ จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยไม้วัดพร้อมตีสเกลและฝาปิดทองเหลืองขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • หูจับสำหรับยึดติดกับตัวรถ จำนวน 1 ชุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน
 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 4,000 ลิตร
  ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 4,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 4,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 4,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.34 เมตร ยาว 3.00 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 4,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมัน ขนาด 3" พร้อม Gate Vavle ขนาด 3" และฝาปิดท่อโหลดน้ำมันทองเหลือง พร้อมที่ล๊อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา ขนาด 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Gate Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อม ฝาครอบท่อระบายอากาศตัวที ขนาด 2" จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยระบบลูกลอย ลูกดิ่ง พร้อมตีสเกลฝาถังน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
  • ท่อดำขาสกี ขนาด 3 " ปิดหัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น
  • บันไดท่อเหล็ก ขนาด 1/2" ขึ้นถัง จำนวน 1 ตัว
  • หูหิ้วถัง PL 10 มม. จำนวน 2 จุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน

 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 7,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 7,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 7,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 เมตร ยาว 3.00 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 7,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมัน ขนาด 3" พร้อม Gate Vavle ขนาด 3" และฝาปิดท่อโหลดน้ำมันทองเหลือง พร้อมที่ล๊อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา ขนาด 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Gate Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อม ฝาครอบท่อระบายอากาศตัวที ขนาด 2" จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยระบบลูกลอย ลูกดิ่ง พร้อมตีสเกลฝาถังน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
  • ท่อดำขาสกี ขนาด 3 " ปิดหัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น
  • บันไดท่อเหล็ก ขนาด 1/2" ขึ้นถัง จำนวน 1 ตัว
  • หูหิ้วถัง PL 10 มม. จำนวน 2 จุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน

 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 9,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 9,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 9,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.60 เมตร ยาว 4.50 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 9,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมัน ขนาด 3" พร้อม Gate Vavle ขนาด 3" และฝาปิดท่อโหลดน้ำมันทองเหลือง พร้อมที่ล๊อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา ขนาด 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Gate Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อม ฝาครอบท่อระบายอากาศตัวที ขนาด 2" จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยระบบลูกลอย ลูกดิ่ง พร้อมตีสเกลฝาถังน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
  • ท่อดำขาสกี ขนาด 4" ปิดหัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น
  • บันไดท่อเหล็ก ขนาด 1/2" ขึ้นถัง จำนวน 1 ตัว
  • หูหิ้วถัง PL 10 มม. จำนวน 2 จุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน


 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 10,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 10,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 10,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.91 เมตร ยาว 4.50 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 10,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  - ท่อโหลดน้ำมัน ขนาด 3" พร้อม Gate Vavle ขนาด 3" และฝาปิดท่อโหลดน้ำมันทองเหลือง พร้อมที่ล๊อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด
  - ฝาแมนโฮลเหล็กหนา ขนาด 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  - ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  - ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Gate Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  - ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อม ฝาครอบท่อระบายอากาศตัวที ขนาด 2" จำนวน 1 ชุด
  - วัดปริมาตรน้ำมันด้วยระบบลูกลอย ลูกดิ่ง พร้อมตีสเกลฝาถังน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
  - ท่อดำขาสกี ขนาด 4" ปิดหัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น
  - บันไดท่อเหล็ก ขนาด 1/2" ขึ้นถัง จำนวน 1 ตัว
  - หูหิ้วถัง PL 10 มม. จำนวน 2 จุด

 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 15,000 ลิตร
  ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 15,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 15,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 15,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.85 เมตร ยาว 6.00 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 15,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมัน ขนาด 3" พร้อม Gate Vavle ขนาด 3" และฝาปิดท่อโหลดน้ำมันทองเหลือง พร้อมที่ล๊อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา ขนาด 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Gate Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อม ฝาครอบท่อระบายอากาศตัวที ขนาด 2" จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยระบบลูกลอย ลูกดิ่ง พร้อมตีสเกลฝาถังน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
  • ท่อดำขาสกี ขนาด 5" ปิดหัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น
  • บันไดท่อเหล็ก ขนาด 1/2" ขึ้นถัง จำนวน 1 ตัว
  • หูหิ้วถัง PL 10 มม. จำนวน 2 จุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน

 • ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 20,000 ลิตร
  ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 20,000 ลิตร

  ถังน้ำมัน 20,000 ลิตร ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร
  • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
  • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
  • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ

  ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้
  • ท่อโหลดน้ำมัน ขนาด 3" พร้อม Gate Vavle ขนาด 3" และฝาปิดท่อโหลดน้ำมันทองเหลือง พร้อมที่ล๊อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา ขนาด 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
  • ท่อจ่ายน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Ball Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อเดรนน้ำมัน ขนาด 1.5" พร้อม Gate Vavle ขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
  • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อม ฝาครอบท่อระบายอากาศตัวที ขนาด 2" จำนวน 1 ชุด
  • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยระบบลูกลอย ลูกดิ่ง พร้อมตีสเกลฝาถังน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
  • ท่อดำขาสกี ขนาด 5" ปิดหัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น
  • บันไดท่อเหล็ก ขนาด 1/2" ขึ้นถัง จำนวน 1 ตัว
  • หูหิ้วถัง PL 10 มม. จำนวน 2 จุด

  ลักษณะการใช้งาน
  • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
  • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน


 • ถังน้ำมันใต้ดิน
  ถังน้ำมันใต้ดิน

  จำหน่ายถังน้ำมันใต้ดินทุกขนาด มาตรฐานตามกระทรวงพลังงาน
 • ถังน้ำมันเตา
  ถังน้ำมันเตา

  ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำมันเตาทุกขนาด มาตรฐานตามกระทรวงพลังงาน
 • ถังบรรจุของเหลวอื่นๆ
  ถังบรรจุของเหลวอื่นๆ

  ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุของเหลวทุกขนาด ด้วยมาตรฐานที่เชื่อถือได้


Visitors: 103,951