ปั๊มดูดน้ำมัน


ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน คุณภาพสูงจาก PIUSI ประเทศอิตาลี 

ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน เพื่อใช้ในการเติมรถยนต์หรือเครื่องจักร หรือดูดถ่ายน้ำมัน

ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง ทนทาน พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
นำมาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาดต่าง ๆ 
หรือติดตั้งในสถานในสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องกา

ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล E120
ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล E300
ปั๊มดูดน้ำมันเบนซิน EX50
ปั๊มดูดน้ำมันเบนซิน EX100
ปั๊มดูดน้ำมันเบนซิน EX140
Visitors: 109,999