ปั๊ม/มิเตอร์น้ำมันเชื้อเพลิง


 • ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56
  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56 เป็นปั๊มสูบจ่ายน้ำมันที่มีอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการสูบจ่ายน้ำมันหรือมีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56 สามารถประกอบเข้ากับมิเตอร์วัดน้ำมัน เพื่อดูจำนวนลิตรของน้ำมันที่จ่ายไป

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56 สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาดต่างๆ และนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : Panther 56
  Voltage Singlephase motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 350
  Amp.max : 3
  rpm : 2900
  Inlet Outlet : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 56L/min gpm:15
  Bypass valve : YES
  Inlet filter : YES
 • ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V.
  ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V.

  ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V เป็นปั๊มสูบจายน้ำมันที่ใช้ไฟแบตเตอรี่ 24 โวลต์ มีอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการใช้งาน

  ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังบรรจุน้ำมันขนาดต่างๆ เพื่อนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : Bipump 24 V.
  Voltage DC Volt : 24V,Power Watt:500 ,Amp.max.:21
  Inlet BSP : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 85L/min gpm:22,4
  Duty cycle min : 30


 • ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72
  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72 เป็นปั๊มสูบจ่ายน้ำมันที่มีอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการใช้งาน

  ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 72 สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังบรรจุน้ำมันขนาดต่างๆ และนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : Panther 72
  Voltage Singlephase motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 500
  Amp.max : 4,2
  rpm : 2900
  Inlet Outlet : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 72L/min gpm:19
  Flange connection : YES
  Bypass valve : YES
  Inlet filter : YES
 • ปั๊มดูดน้ำมัน E120M
  ปั๊มดูดน้ำมัน E120M

  ปั๊มดูดน้ำมัน E120 M เป็นปั๊มสูบจ่ายน้ำมันที่ออกแบบด้วยใบพัดแบบเหล็กและอะซิทัสเรซิ่น มีความแข็งแรงสูง อัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมาก และใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการใช้งาน

  ปั๊มดูดน้ำมัน E120 M สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังบรรจุน้ำมันขนาดต่างๆ และนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : E 120 M
  Voltage Singlephase motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 750
  Amp.max : 5,7
  rpm : 1400
  Inlet BSP : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 100L/min gpm:26
  Flange connection : YES
  Bypass valve : YES
  Inlet filter : NO
 • ปั๊มดูดน้ำมัน Ex 50 12 V Atex
  ปั๊มดูดน้ำมัน Ex 50 12 V Atex

  ปั๊มดูดน้ำมัน EX50 12 VATEX ปั๊มดูดน้ำมันที่สูบจ่ายได้ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน เป็นปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้กับไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน

  ปั๊มดูดน้ำมัน EX50 12 VATEX ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก EXPLOSION PROOF สามารถใช้ได้กับน้ำมันชนิดไวไฟสูง

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : EX50 12 V
  Voltage DC V./Hz : 12 V
  Power Watt : 250
  Amp.max : 21
  rpm : 2700
  Inlet BSP : 1"
  Fluids type : Diesel/gasoline
  Flow - rate : 50L/min gpm:13
  Duty cycle ON/OFF min : 30/60

 • รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 • รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 • รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 • ปั๊มดูดน้ำมัน BT-200
  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-200

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-200 เป็นการออกแบบโดยพิเศษ ด้วยการนำปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO เป็นปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้กับไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 12 V มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-200 เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก สบาย ในการใช้งานในสถานที่ต่างๆ

  BT-200 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค
  - มือจ่ายน้ำมัน Self 2000
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4"
  - ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  - Pump mod : Carry 3000
  - Voltage DC Volt : 12V Power Watt:220 ,Amp max:22
  - Fuses capacity : 25
  - Fluids type : Diesel
  - Flow -rate : 50L/min gpm:13
  - Duty cycle min : 30
  - Nozzle type : Manual
  - Hose : Length 4 m ,Dai.3/4"

 • ปั๊มดูดน้ำมัน BT-400
  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-400

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-400 เป็นการออกแบบโดยพิเศษ ด้วยการนำปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO เป็นปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้กับไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 12 V มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 400 ลิตร และนำ ปั๊มดูดน้ำมัน BT-400 ไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก สบาย ในการใช้งานในสถานที่ต่างๆ

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-400 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค
  - มือจ่ายน้ำมัน Self 2000 ดีเซล
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4"
  - ถังน้ำมันขนาด 400 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  Pump mod : Carry 3000
  Voltage DC Volt : 12V Power Watt:220 ,Amp max:22
  Fuses capacity : 25
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 50L/min gpm:13
  Duty cycle min : 30
  Nozzle type : Manual
  Hose : Length 4 m ,Dai.3/4"

 • ปั๊มดูดน้ำมัน BT CUBE-1000
  ปั๊มดูดน้ำมัน BT CUBE-1000

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT CUBE-1000 เป็นการออกแบบโดยพิเศษ ด้วยการนำปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO เป็นปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้กับไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 12 V. มาประกอบติดตั้งกับแทงค์บรรจุน้ำมัน ขนาด 1,000 ลิตร และนำ ปั๊มดูดน้ำมัน BT CUBE-1000 ไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  BT CUBE-1000 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V. PRO
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K 33 แบบแมคคานิค
  - มือจ่ายน้ำมัน Self 2000
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4"
  - แทงค์บรรจุน้ำมัน ขนาด 1,000 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  Pump mod : Carry 3000
  Voltage DC Volt : 12V,Power Watt:220 ,Amp max:22
  Fuses capacity : 25
  Fluids type : Diesel
  Flow - rate : 50L/min gpm:13
  Duty cycle min : 30
  Nozzle type : Manual
  Hose : Length 4 m ,Dai.3/4"
 • ปั๊มดูดน้ำมัน BT-1000
  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-1000

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-1000 เป็นการออกแบบโดยพิเศษ ด้วยการนำปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO เป็นปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้กับไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 12 V. มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 1,000 ลิตร และนำ ปั๊มดูดน้ำมัน BT-1000 ไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  ปั๊มดูดน้ำมัน BT-1000 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 12 V PRO
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K 33 แบบแมคคานิค
  - มือจ่ายน้ำมัน Self 2000
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4"
  - ไส้กรองดักน้ำ
  - ไส้กรองดักน้ำมัน
  - ถังน้ำมัน 1,000 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  Pump mod : Carry 3000
  Voltage DC Volt : 12V,Power Watt:220 ,Amp max:22
  Fuses capacity : 25
  Fluids type : Diesel
  Flow - rate : 50L/min gpm:13
  Duty cycle min : 30
  Nozzle type : Manual
  Foot filter : YES
  Hose : Length 4 m ,Dai.3/4"
 • ปั๊มดูดน้ำมัน BI-1000
  ปั๊มดูดน้ำมัน BI-1000

  ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V เป็นปั๊มสูบจายน้ำมันที่ใช้ไฟแบตเตอรี่ 24 โวลต์ มีอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการใช้งาน

  ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V สามารถนำไปประกอบติดตั้งกับถังบรรจุน้ำมันขนาดต่างๆ เพื่อนำไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ

  ปั๊มดูดน้ำมัน BI-1000 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Bipump 24 V.
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค
  - ไส้กรองดักน้ำ
  - ไส้กรองดักน้ำมัน
  - มือจ่ายน้ำมันดีเซล
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 1/2"
  - ถังน้ำมัน 1,000 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  Pump mod : Bipump 24 V.
  Voltage DC Volt : 24V,Power Watt:500 ,Amp.max.:21
  Inlet BSP : 1"
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 85L/min gpm:22,4
  Duty cycle min : 30
 • ชุดปั๊มดูดน้ำมันพร้อมถัง ST-7000
  ST-7000

  ST-7000 เป็นการออกแบบพิเศษ ด้วยการนำตู้จ่ายน้ำมัน ST-56 ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 7,000 ลิตร และนำ ST-7000 ไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือสถานที่ที่ต้องการใช้งาน ตามความต้องการ เพื่อใช้ในการสูบจ่ายน้ำมัน

  ST-7000 เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่อยู่ไกลจากสถานประกอบการ

  ST - 7000 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค
  - ไส้กรองดักน้ำมัน
  - ไส้กรองดักน้ำ
  - มือจ่ายน้ำมันดีเซล
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4"
  - กล่องเหล็กพร้อมฝาเปิด-ปิด
  - ถังน้ำมันขนาด 7,000 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  Pump mod : Panther 56
  Voltage Singlephase Motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 350
  Amp max : 3
  rpm : 2900
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 56L/min gpm:15
  Hose : Length 4.5 m ,Dai.3/4"
  Inlet Outlet : 1”
  Bypass valve : YES
  Inlet Filter : YES
  Nozzle type : Automatic

 • ST-15000
  ST-15000

  ST-15000 เป็นการออกแบบพิเศษ ด้วยการนำตู้จ่ายน้ำมัน ST-56 ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 15,000 ลิตร และนำ ST-15000 ไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือสถานที่ที่ต้องการใช้งาน ตามความต้องการ เพื่อใช้ในการสูบจ่ายน้ำมัน

  ST-15000 เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่อยู่ไกลจากสถานประกอบการ

  ST - 15000 ประกอบด้วย
  - ปั๊มดูดน้ำมัน Panther 56
  - มิเตอร์วัดน้ำมัน K33 แบบแมคคานิค
  - ไส้กรองดักน้ำมัน
  - ไส้กรองดักน้ำ
  - มือจ่ายน้ำมันดีเซล
  - สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4"
  - กล่องเหล็กพร้อมฝาเปิด-ปิด
  - ถังน้ำมันขนาด 15,000 ลิตร

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  Pump mod : Panther 56
  Voltage Singlephase Motor V./Hz : 230/50
  Power Watt : 350
  Amp max : 3
  rpm : 2900
  Fluids type : Diesel
  Flow -rate : 56L/min gpm:15
  Hose : Length 4.5 m ,Dai.3/4"
  Inlet Outlet : 1”
  Bypass valve : YES
  Inlet Filter : YES
  Nozzle type : Automatic

 • ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล SSM - 7000
  ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล SSM - 7000

  ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล SSM-7000 คือการนำตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาด 7,000 ลิตร เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก นำตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล SSM-7000 ไปติดตั้งในสถานประกอบการ หรือสานที่ที่ต้องการใช้งาน เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ

  ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล เทคโนโลยีจาก PIUSI ประเทศอิตาลี ด้วยรูปทรงกระทักรัดและทันสมัย และนอกจากนี้ ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดการระบบการจ่ายน้ำมัน Self Service Management 2018 โปรแกรมที่บันทึกข้อมูลการใช้งายตู้จ่าย ที่จะมาช่วยให้คุณสะดวกและแม่นยำในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC สั่งงานด้วยระบบกุญแจ Ibuton สามารถกำหนดผู้ใช้งานได้ ซึ่งผู้ใช้งานต้องมีกุญแจเท่านั้นจึงจะสามารถเติมน้ำมันได้ และสามารถเติมได้เองโดยไม่ต้องมีคนควบคุม ทำให้ประหยัดแรงงานสำหรับการเติมน้ำมันได้อีกหนึ่งช่องทาง

  คุณสมบัติทางเทคนิค
  - Fluids type : Diesel/Biodiesel
  - Flow -rate : 70L/min gpm:18
  - Voltage AC V./Hz : 230/50
  - Power Watt : 900
  - Pump mod : Panther 72
  - Meter mod : K600
  - Nozzle : Automatic
  - Filter Flitering capacity : 30µ
  - Inlet BSP : 1"1/2
  - Accuracy : +/-0.5%
  - PC connection : YES (สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้)

Visitors: 106,239