ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.เอ็ม บริการ

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 101 หมู่3  

ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0933560000400

ฝ่ายขายโทร. 099-0639995, 081-738-6922,080-8211579

Visitors: 106,239