เกี่ยวกับเรา

        

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์เอ็มบริการ

 ด้วยประสบการณ์ กว่า 20 ปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์เอ็มบริการ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น 
สถานีบริการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน การติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน 
การเดินท่อน้ำมัน การตรวจรับรองตู้จ่ายน้ำมัน ซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน และอื่น ๆ ครบวงจร
และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า PIUSI สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ตู้จ่ายน้ำมันในกิจการตนเอง
 
 

 

Visitors: 109,999