มิเตอร์วัดน้ำมัน

มิเตอร์วัดน้ำมัน

ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้งานด้านวัดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน ซึ่งสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย 
ตามความต้องการใช้งานในด้านต่างๆ มีทั้งระบบดิจิตอลและระบบแมคคานิค พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ประกอบการมีไว้ใช้เองในกิจการ 
ใช้งานง่าย ประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายประเภทต่างๆ ได้
Visitors: 109,355